Tuesday, November 19, 2013

Lichtinspiratie: Sfeervolle verlichting in je badkamer


Zou het niet geweldig zijn als de badkamer ook een sfeervolle ruimte is? Een ruimte waar je allerlei verschillende moods kunt creëren die passen bij waar jij op dat moment behoefte aan hebt. Dit kun je onder andere realiseren met de juiste verlichting. Ik ben van mening dat een goed lichtplan ook in een badkamer een meerwaarde is. Enerzijds wil je heel functioneel licht, zoals bij de spiegel voor het aanbrengen van make-up of bij het scheren, en anderzijds wil je meer sfeer creëren met licht voor optimale ontspanning. Maar de vraag is hoe doe je dat?
English translation below >>

Licht moods
Het creëren van deze licht moods was een van de wensen van de opdrachtgever die ik vertaald heb in dit lichtplan.
Plattegrond badkamer Studio Nest
Zoals je op de tekening (stippellijn) en op de foto’s kunt zien zijn er 2 schuine wanden in de ruimte. Het was daardoor even puzzelen wat de juiste positie van de spots was. Ik heb gekozen voor vierkante witte halogeen inbouwspots aangesloten op een dimmer. Halogeen verlichting (net als de gloeilamp) geeft de beste daglichtbenadering waardoor kleuren het best worden weergegeven. Daarnaast krijg je met deze spots gericht licht waardoor er een spel ontstaat tussen licht en donker/schaduw i.p.v. dat alles verlicht is in de ruimte, wat het saai maakt. De spots worden aangevuld door een spiegel met geïntegreerde verlichting. Zo krijg je goed licht van voren waardoor er geen schaduw op je gezicht ontstaat, erg belangrijk bij het aanbrengen van make-up.

Tip: Door je spots dimbaar te maken kun je eenvoudig diverse licht moods creëren in je badkamer.


Waar je op moet letten?
In deze badkamer speelt de verlichting een essentiële rol omdat er geen daglicht toetreding is. Wanneer je op zoek bent naar verlichting voor je badkamer is het belangrijk om te kijken of een armatuur geschikt is voor een natte ruimte. Een badkamer wordt ingedeeld in zones en daarbij behorende IP code. De IP code van een armatuur is bepalend of je deze kan toepassen of niet. Mocht je hierover twijfelen dan kun je het beste advies inwinnen bij een licht- of interieurontwerper.
Wil je meer weten over het interieurontwerp dit project, check dan dezlink

-----------------------------
Light Inspiration: Atmospheric lightning in your bathroom

Wouldn't it be great if the bathroom was an atmospheric space? A space where you can create many different moods that fit needs of the moment. This can be realized including the right lighting. I believe that good lighting also in a bathroom is a plus. On one hand you want very functional lightning, such as in the mirror for applying makeup, shaving, and also want to create more atmosphere with light for optimal relaxation. But the question is how do you do that?
Light moods
Creating this light moods was one of the wishes of the client which I have translated in this lighting plan.As you can see in the drawing (dotted line) and in the pictures there are two sloping walls in the room. It was therefore equally puzzling what was the right position of the spots. I chose white square recessed halogen spotlights connected to a dimmer. Halogen lighting (like the bulb) provides the best daylight approach which colors are best displayed. Plus you get targeted light with these spots creating a game between light and dark / shadow instead that everything is illuminated in space, which makes it boring. The spots are complemented by a mirror with integrated lighting. So you get good light from the front so that no shadow on your face arises, very important when applying make-up.
Tip: Using your spots dimmable, you can easily create various lighting moods in your bathroom 

What to look out for? 
In this bathroom lighting plays an essential role because there is no daylight. If you are looking for lighting for your bathroom, it is important to see if a luminaire is suitable for a wet room. A bathroom is divided into zones and associated IP code. The IP code of a luminaire determines whether you can use this or not. If you have a doubt then you can seek the best advice at a light or interior designer. 

Do you need help with your lightning plan? I like to help you with your bathroom design & lightning plan! 
Want to know more about this interior design project, check this link